Skip to Content

Realizări

  • Obţinerea statutului de afiliat la Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" în 2007
  • Creşterea numărului de membri la peste 200 în 2010
  • Organizarea pentru 4 ani consecutiv a Serbării Pomului de Iarnă cu program artistic profesionist si oferirea de cadouri pentru copii membrilor de sindicat
  • Acordarea de ajutoare in bani pentru membri de sindicat care se confruntă cu probleme financiare
  • Participarea la acţiunile organizate de Cartel Alfa şi F.N.S. "Alma Mater" în perioada 2007-2011 (foto meeting 19 mai 2010)
  • Primirea unei Diplome de Excelenţă în 2010 din partea F.N.S. "Alma Mater" pentru întreaga activitate sindicală depusă
  • Prin numeroase petiţii şi memorii adresate conducerii universitare s-a obţinut acordarea în anul 2011 a unei majorări de 10% din salariul de bază tuturor angajaţilor din venituri proprii.