Skip to Content

Istoric

Sindicatul nostru a fost înfiinţat in anul 2003, avand un număr de 19 membri fondatori. Inca de la început, organizaţia a avut ca obiectiv promovarea dialogului social ca unică formă de soluţionare a conflictelor de muncă din instituţia noastră  şi de apărare a drepturilor membrilor săi. Numărul de membri a crescut constant astfel că în 2007, am fost acceptaţi şi afiliaţi la Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER", organism reprezentativ pentru mişcarea sindicală universitară din România.

DECLARAŢIE DE PRINCIPII

Promovarea intereselor sindicale în Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" a fost privită încă de la început cu suspiciune de membrii comunităţii universitare, apărarea drepturilor colective fiind considerată fără sorți de izbândă. Abordarea colectivă reprezintă insă calea legală normală pentru apărarea intereselor angajaţilor, pornind de la premisa că toţi angajaţii trebuie trataţi fără discriminare în acordarea drepturilor ce decurg din relaţia angajat-angajator.

Organizaţia noastră militează pentru dezvoltarea dialogului social angajat-angajator, ca singură formă legală pentru satisfacerea nemultumirilor si imbunătățirea condițiilor de muncă!

Dacă nu agrează şi nu susţine existenţa şi dezvoltarea unei organizaţii sindicale independente şi incoruptibile ca partener de dialog social, orice conducere administrativă îşi demonstreză caracterul dictatorial şi feudal în exercitarea atribuţiilor, de disrespect faţă de drepturile angajatilor.

Dacă sprijină și încurajează exprimarea drepturilor sindicale, instituţia, prin reprezentaţii săi, demonstrează că își respectă angajaţii precum și dreptul acestora de a solicita și obţine condiţii mai bune pe calea negocierilor colective şi nu pe calea "aranjamentelor" preferenţiale individuale, transmiţând astfel comunităţii reale semne de integritate şi sănătate morală!

Organizația noastră garantează respectarea drepturilor angajaților și militează pentru condiții salariale și de muncă mai  bune!