Skip to Content

Prezentare - avantaje

Există diferențe? Alege!

 

Crezi că părerea ta contează?

Dacă nu eşti membru de sindicat: Administraţia are control exclusiv şi putere de decizie. Angajatul acceptă sau trebuie să-şi caute alt loc de muncă.

Dacă eşti membru de sindicat: Poţi face o schimbare la nivelul instituţiei prin drepturile ce decurg din Carta Universitară. Sindicatul este un garant al respectării prevederilor din acest document.

 

Salarii:

Dacă nu eşti membru de sindicat: Doar Administraţia decide cu cât să fie plătit un angajat şi orice creştere salarială sau desfacerea contractului de muncă poate fi bazată pe interese, favoritism sau orice altceva.

Dacă eşti membru de sindicat: Negocierea salariilor în cadrul contractului colectiv de muncă se face pentru a asigura echitate şi protecţia tuturor angajaţilor.

 

Beneficii:

Dacă nu eşti membru de sindicat: Pot fi retrase sau schimbate în funţie de deciziile unilaterale ale administraţiei.

Dacă eşti membru de sindicat: Beneficiile sunt protejate prin contractul colectiv de muncă. Schimbările în contract se fac numai cu acordul angajatului.

 

Avansările şi practicile de angajare:

Dacă nu eşti membru de sindicat: Depind strict de conducerea administrativă.

Dacă eşti membru de sindicat: Se acordă corect, în funcţie de condiţiile agreate în contractul colectiv de muncă.

 

Tratamentul preferenţial şi protejarea locurilor de muncă:

Dacă nu eşti membru de sindicat: Eşti de unul singur. Orice dispută ai avea cu conducerea administrativă, aceasta are ultimul cuvânt şi decizia finală.

Dacă eşti membru de sindicat: Angajaţii sunt protejaţi dacă reacţionează faţă de politicile nedrepte sau provocări, cu sprijinul reprezentanţilor sindicali. Există proceduri de arbitraj şi alte regulamente conform legii dacă părţile nu ajung la un acord.

 

Condiţiile de muncă:

Dacă nu eşti membru de sindicat: Doar administraţia (senatul) decide ce este mai bine pentru angajaţi.

Dacă eşti membru de sindicat: Programul, concediile, gradul de ocupare, subcontractarea, standardele de muncă, numărul de ore de muncă etc sunt toate subiecte ale acordului dintre angajaţi şi angajator în cadrul contractului colectiv de muncă.

 

Protecţie şi garanţii:

Dacă nu eşti membru de sindicat: Persoanele care NU sunt membri de sindicat nu au garanţii şi nici protecţie cu privire la nerespectarea clauzelor actuale.

Dacă eşti membru de sindicat: Toţi angajaţii sunt protejaţi legal de un acord scris cu angajatorul, contract ce defineşte, protejează şi garantează toţi termenii angajării.