Skip to Content

A DOUA CONVOCARE ADUNARE GENERALA

Stimati Colegi,
Dat fiind ca la Adunarea Generală din 28 Martie nu a fost întrunit cvorumul conform statutului, Comitetul Sindical convoacă a doua oară sedința Adunării Generale in data de 7 Aprilie, orele 16:00, la Facultatea de Medicină din Eroii Sanitari nr.8, Amfiteatrul Istoria Medicinei, et.1. 

Pe ordinea de zi a AG vom avea:
1. Raportul de Gestiune si Aprobarea bugetului de cheltuieli pe 2022
2. Raportul Comisiei  de Cenzori pentru Bilantul pe anul 2021
3. Alegeri generale: presedinte, vicepresedinti (3) si membri Comitetul Sindical (5)
4. Alegeri membri Comisia de Cenzori
5. Diverse
Pentru cei care doresc sa participe prin mandat, va rugam să descărcați și să completați fisierul destinat acestui demers: tabel mandat alegeri

 

Pentru mai multe detalii, vă rog să parcurgeți prevederile statutare aferente:
Art. 16.1. In Comitetul Sindical nu pot face parte acei membri sindicali care deţin funcţii de conducere administrative sau academice în cadrul universităţii.16.2. Alegerea Comitetului Sindical al SPDUMFCD se face o dată la patru ani şi este sarcina Adunării Generale. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al SPDUMFCD se depun la sediul organizatiei, in original sau electronic pe adresa de e-mail oficiala, cu minim zece zile înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală şi vor fi validate în termen de 48 ore, de către Comitetul Sindical al SPDUMFCD. Toate candidaturile validate vor fi publicate pe site-ul web al sindicatului, cu minim 3 zile inaintea datei la care a fost convocată AG.16.3. Pentru funcţia de Preşedinte al SPDUMFCD, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a) să fie membri S.P.D. de cel puţin cinci ani şi să aibă o activitate notabilă în cadrul organizaţiei sindicale;b) să posede, la dosar, recomandare din partea a doi membri fondatori ai SPDUMFCD (lista acestora se găseşte în ANEXA). Pot face recomandări doar acei membri fondatori care se regăsesc, la data alegerilor, în rândurile membrilor SPDUMFCD; c) Să depună, o dată cu dosarul, o propunere de management și strategie pentru perioada mandatului pentru care candidează;d) Să fie cadre didactice titulare;e) Să nu ocupe la data depunerii candidaturii nici o funcție de conducere administrativă sau academică.16.4. Orice derogare de la una din cele cinci condiţii de eligibilitate, poate fi acordată numai de Comitetul Sindical, obligatoriu cu unanimitate de voturi favorabile. În cazul în care nu a fost depusă nici o candidatură în termenul legal, se pot face propuneri pe parcursul şedinţei de alegeri, cei propuşi fiind nevoiţi să îndeplinească condiţiile a), d) și e) iar condiţiile b) şi c) urmând a fi îndeplinite în maxim trei zile de la data şedinţei. Neindeplinirea acestor cerinte duce la invalidarea votului si organizarea unei sedinte de algeri extraordinara in termen de 30 de zile.16.5. Candidaţii care au primit avizul Comitetului Sindical, intră în competiţia de alegeri, fiind votaţi prin vot deschis. Candidatul care întruneşte, din primul tur, o majoritate simplă de voturi „pentru”, este declarat Preşedinte al SPDUMFCD pentru o perioadă de patru ani. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte o majoritate simplă  de voturi din primul tur, primii doi clasaţi vor intra în turul doi, procedura de vot fiind repetată.16.6. Numărul mandatelor de preşedinte nu este limitat.16.7. Pentru funcţia de Preşedinte al Comisiei de Cenzori candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) Să fie membri S.P.D.U.M.F.C.D., de cel puţin trei ani; b) Să aibă studii superioare în domeniul economic sau juridic; c) Să nu ocupe – la data depunerii candidaturii – nici o functie de conducere in cadrul Universităţii. Alegerea Preşedintelui Comisiei de Cenzori se face prin vot deschis cu majoritate simplă de voturi. După alegere, Preşedintele Comisiei de Cenzori propune Comitetului Sindical, spre validare, pe cei doi membri ai comisiei, împreună cu care va duce la îndeplinire obligatiile statutare. Dacă pe timpul exercitării mandatului, Preşedintele S.P.D.U.M.F.C.D. obţine oricare dintre funcţiile de conducere din cadrul Universităţii, acesta are obligaţia să demisioneze din funcţie în termen de 15 zile lucrătoare de la data validării alegerii sale în acea funcţie, atribuţiile sale fiind preluate temporar de către vicepresedintele desemnat. Acesta are obligatia să organizeze alegeri generale anticipate, în termen de 60 de zile de la demisia preşedintelui.16.8. Pentru funcţiile de Vicepreşedinte si de Membru in Comitetul Sindical, Preşedintele nou ales face propuneri şi le supune  validării de către Adunarea Generală prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi. Pentru funcţiile de Vicepresedinte si de Membru in Comitetul Sindical,  este  obligatorie  calitatea de membru de sindicat, cu o vechime  de minim  cinci ani.

Comitetul Sindical
SPDUMFCD

Str. Dimitrie Bolintineanu nr.9, Bucuresti

CUI: 15348403

tel: 0724005787