Skip to Content

ACORDARE TICHETE CRACIUN 2022

Astfel, pentru a mai indulci puțin gustul amar al crizei prin care trecem, Mosu' ne va oferi tichete valorice de la Edenred, în valoare de 300 lei/membru de sindicat si 100 lei/copil minor! 

 
Așa cum am procedat si cu alte ocazii, ridicarea tichetelor se va putea face incepand cu data de 14.12.2022, orele 10:00 după cum urmează:
1. la M.G. - dna Ecaterina Brinzaru (Gina) - tel.  0722.597.640  (cei care au punct de lucru la MG Eroii Sanitari sau in apropiere
2. la Rectorat - dra Elena Tonciu tel. 0769.288.254 (cei care au punct de lucru în alte locații).

IMPORTANT! 
- dată fiind numărul crescut de infecții virale in această perioadă, recomandăm ca ridicarea tichetelor sa se faca de către o singura persoana pentru un grup de lucru, pe baza unei liste semnată de toti membri de sindicat din acel grup de lucru sau departament, conform modelului atașat acestui mesaj!

- Pentru ridicarea tichetelor ESTE NECESARA prezentarea unui act de identitate din partea beneficiarului/mandatarului precum si plata la zi a cotizatiei, iar pentru copiii membrilor de sindicat, este necesară o copie după  Certificatului de Naștere.

- Cei care din motive independente de ei nu figureaza pe lista membrilor de sindicat furnizata de Serviciul Salarizare Personal vor completa o cerere adresată Serviciului Salarizare Personal, prin care să solicite reincluderea lor in evidenta membrilor de sindicat, astfel incat sa li se poata retine cotizatia pe statul de plata (1% din salariul de baza, conform statutului). 

- De asemenea, va reamintim ca numai membrii cu o vechime mai mare de 6 luni (de la data semnarii Declarariei de Adeziune) pot beneficia de acest cadou, dat fiind ca eforturile Mosului se bazeaza exclusiv pe contributiile membrilor de sindicat, neavand alte surse de venit!


- Tichetele neridicate pana la data de 6.01.2023 vor fi realocate pentru alte actiuni!
Cu stima,
Octavian Doagă